Emocionalna podrška i izbjegavanje krize u braku

Piše Irena

Emocionalna podrška je jedna od presudnih pokretačkih sila uspješnog braka. Partner koji daje podršku čini to za partnera a ne za sebe. Podrška se prihvaća kao oblik ljubavi. Povjeriti se svom partneru u braku nije isto kao kada to učinite prema članovima obitelji ili prijateljima

Emocionalna podrška i izbjegavanje krize u braku

Osjećaj povezanosti i kvalitetu odnosa između partnera pojačava saznanje da se mogu osloniti jedno na drugo i stvara se snažan osjećaj da nije usamljen u nastalom problemu.

U svojoj unutrašnjosti ljudi nisu samo racionalni već većim dijelom emocionalna bića. Svaka komunikacija u braku je prenošenje emocija i brak postaje mrtav kada u komunikaciji izostanu emocije. U braku se dijele interesi, podržava partnera i pažljivo sluša. Nisu samo bitne riječi već partneri na intuitivan način osjećaju neizgovoreno.

Neverbalna komunikacija koju čine ton glasa, izbjegavanje kontakta očima i govor tijela mogu jako boljeti premda se to često radi nesvjesno. Prema istraživanju profesora Albert Mehrabiana neverbalna komunikacija čini minimalno 60% komunikacije ali može ići do 93% komunikacije.

Agresivnost ne mora biti samo kroz vikanje i prijetnje. Traženje grešaka kod partnera, nepotrebno kritiziranje i optuživanje upropastit će svaki brak. Brakovi u kojima nema nikakvih prepirki druga su krajnost – ima slike, a nema tona. Partneri su različite jedinke i nije moguće da se u svemu slažu. Često su to znakovi da u takvim brakovima nešto ne štima.

Dobra komunikacija
Uvažavanje mišljenja drugog partnera, poštovanje emocija, odobravanje različitosti i dokazivanje u ono što se vjeruje argumentima može se smatrati dobrom komunikacijom. Tijekom komunikacije stavljanje jednog od partnera u dominantni položaj i naglašavanje onog što ne valja brz je put u bračnu krizu. Za uspješnu komunikaciju upućivanje komplimenata i razumijevanje veoma je značajno.

“Veza ispunjena ljubavlju je ona u kojoj voljene osobe mogu biti ono što jesu. U kojoj se ta druga osoba smije sa mnom, ali nikada meni; koja plače sa mnom, ali nikada zbog mene. Voljeti život, voljeti sebe, voljeti biti voljen. Takva veza se zasniva na slobodi i nikada ne može rasti u ljubomornom srcu.” – Leo F. Buscaglia

Da bi sa svojim partnerom mogli rješavati probleme koji su dio svakog braka morate se međusobno podržavati i komunicirati. Najjednostavniji način je izravno reći da želite razgovarati o nekom pitanju, umjesto čekati da to vaš partner shvati.

Vi i vaš partner trebate međusobno prepoznavati što onaj drugi traži i trebate izbjegavati način razmišljanja da postoji samo jedan način rješavanja problema. Veoma često nije lako odmah riješiti problem ali tada trebate koristiti suosjećanje prema partneru.

Važno je da znate da je podrška uvijek uzajamna, ono što dajete otprilike je jednako onome što dobivate. Svaki partner u braku ima odgovornost prema dobrobiti svog partnera ali jednako tako ima pravo očekivati i obrnuto.

Napišite komentar ili postavite pitanje